اجرای آسفالت خیابان اصلی و رنگ آمیزی جداول و نصب ع

مدیر 1396/9/22
اجرای آسفالت خیابان اصلی و رنگ آمیزی جداول و نصب ع

دهیاری و شورای اسلامی شهرآباد: با اجرای آسفالت خیابان اصلی و رنگ آمیزی جداول و نصب علایم و خط کشی عابر پیاده در جهت کمک رفاه حال اهالی محترم روستای شهراباد و با مصوبه شورای اسلامی به منظور تامین امنیت عبوری اهالی رنگ آمیزی و ترسیم خطوط ترافیکی در معابر روستای شهرابادهنگام تردد از مسیر های اصلی، توسط دهیاری برای اولین بار به اجرا درآمد

 

شهرآّباد

شهرآّباد

شهرآّباد

شهرآّباد

شهرآّباد

 

shahrabad

مطالب تصادفی