برگزاری دوره ورزشی وِیژه کودکان و بانوان

مدیر 1396/5/6 ورزش در شهرآّباد
برگزاری دوره ورزشی وِیژه کودکان و بانوان

انجام ورزش‌های رزمی می‌تواند فواید زیادی برای ورزشکاران داشته باشد. این نوع ورزش‌ها ضربان قلب را افزایش می‌دهد و باعث افزایش آمادگی جسمانی می‌شود

با انجام این همه کار کم نمی آورد. شاداب و سرحال است و به تمام کارهایش می رسد! آمادگی جسمانی یک بخش عمده از هر رشته ورزشی است. در هر رشته ورزشی آمادگی جسمانی رکن و اساس اجرای مهارت های ورزشی است که موجب توسعه قابلیت های عملی ورزشکار می شود. آمادگی جسمانی اولین مرحله پیشرفت ورزشکار بوده است و هرچه آمادگی جسمانی بیشتری انجام شده باشد، انجام فعالیت های بدنی بدون ایجاد خستگی انجام می شود.
فاکتورهای آمادگی جسمانی استقامت، قدرت، انعطاف پذیری، ترکیب بدنی، سرعت، چابکی، هماهنگی، توان، تعادل، دقت و تمرکز است. اگر بخواهیم به موضوع آمادگی جسمانی، خارج از بعد قهرمانی نگاه کنیم، باز به این نکته می رسیم که این ورزش برای بدن مفید است. زیرا فردی که آمادگی جسمانی دارد، می تواند در مقابل بیماریها و اتفاقات غیرمنتظره هم بهتر ایستادگی کند و در انجام کارهای خود موفق تر باشد. تمرینات صبحگاهی، دویدن ها و نرمش ها که جزئی از ورزش آمادگی جسمانی است اثر مستقیم در تأمین سلامت افراد و در کسب شادابی و نشاط و تندرستی دارد.

آمادگی جسمانی پایه اجرای مهارت های ورزشی است

شهرآّباد

 

مطالب تصادفی