پیش بینی هوا درتاریخ1397/11/30(کلیک کنید)

مدیر 1397/11/30
پیش بینی هوا درتاریخ1397/11/30(کلیک کنید)

طبف بررسی نقشه ها ومدلهای هواشناسی از امروز با گسترش سامانه بارشی به استان انتظار میرود ضمن افزایش ابرناکی وشدت وزش باد (در برخی نقاط وزش باد شدید)شاهد شروع بارش برف وباران در سطح استان باشیم که با گسترش جریانات شمالی کاهش دما (بطور میانگین 10 تا 12 درجه ساسیوس)نیز در استان پیش بینی میشود.

طبق بررسی مدلهای هواشناسی از عصر امروز بارش ها از نواحی شمالی غرب استان شروع خواهد شد.

در اکثر نواحی شروع بارش به شکل باران در طول شب تبدیل به برف خواهد شد که به تشکل مه وکاهش دید همراه است.

هسته بارشی این سیستم تا عصر فردا چهار شنبه 1397/12/01 فعال خواهد بود،عمده بارش ها در فاصله زمانی امشب تا قبل از ظهر فردا پیش بینی شده است.

بارش برف وباران همراه با وزش باد و کولاک،لغزندگی محور ها،تشکیل مه وکاهش دید، اختلال در سیستم حمل ونقل استان را به همراه خواهد داشت.

براساس مدلهای هواشناسی بیشترین حجم بارش در شهرستانها و توابع مشهد، فریمان،کلات،اطراف تربتحیدریه و سرخس و همچنین توابع باخرز ،تایباد،خواف ودرگز(بویژه نواحی شرقی)پیش بینی میگردد.

مطالب تصادفی